Toidujagamiskapi kasutustingimused

Üldised tingimused:

 • Kapi kasutamiseks luuakse sulle registreerumisel isiklik ligipääs kapi luku avamiseks. Ära jaga oma kontot kellegi teisega.
 • Hoia puhtust toidujagamiskapi sees ja ümbruses. Vabatahtlikud koristavad toidujagamiskappi iga päev, kuid kasutajate abi on väga oodatud: vajadusel puhasta riiuleid või viska riknenud toit ära.
 • Toidujagamiskapp on avatud 9:30-23:59
 

Toidu võtjale:

 • Võta kapist ainult nii palju toitu kui jõuad ära tarvitada.
 • Kontrolli üle, et toidu “kõlblik kuni” kuupäev ei ole möödunud.
 • Enne söömist hinda kapist võetud toidu söögikõlbulikkust (värv, lõhn, maitse).
 

Toidu annetajale:

 • Järgi toiduohutust. Ära pane kappi toitu, mille “kõlblik kuni” tähtaeg on möödas.
 • Toitu, mille “parim enne” kuupäev on möödas võib tuua ainult suletud originaalpakendis.
 • Valmistoit paiguta sobivasse nõusse ja lisa silt: millal valmistatud ja mida sisaldab.
 • Pane annetatav toit õigele kohale: jahedas säilitamist vajav toit külmkappi, mullased juurviljad kapi alumisele riiulile. Kapi kõrvale ei tohi toitu panna.
 

Probleemidest anna teada abi@fudloop.ee ja Facebooki grupis “Keskturu toidujagamiskapp”.

FudLoop töötleb kasutaja poolt esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega.

Правила использования пункта раздачи еды

Общие условия:

 • Для использования пункта при регистрации создается персональный доступ к замку. Не передавайте свои данные другим людям.
 • Сохраняйте чистоту в пункте раздачи еды и вокруг него. Волонтеры убирают каждый день, но помощь всех пользователей приветствуется: если видите необходимость, то протрите полки или выбросите испортившиеся продукты
 • Пункт раздачи еды открыт с 9.30 до 23.59.
 

Для берущих еду:

 • Берите из пункта лишь столько еды, сколько сможете употребить. Не берите лишнего.
 • Удостоверьтесь, что продукты не просрочены (маркировка Kõlblik kuni / Годен до).
 • Перед тем как есть взятую еду, удостоверьтесь, что она не испортилась (цвет, запах, вкус).
 

Для приносящих еду:

 • Следите, чтобы продукты были безопасными. Не кладите в шкаф продукты, на которых срок “Kõlblik kuni / Годен до” уже прошел.
 • Еду, у который срок “Parim enne / Наилучший до”, можно оставлять в пункте, НО только в оригинальной закрытой упаковке.
 • Если вы сами приготовили еду, то поместите ее в подходящую емкость и укажите, когда она изготовлена и из чего сделана.
 • Правильно разместите в пункте отдаваемую еду: что требует холода – в холодильник, oвощи с землёй – на нижнюю полку. Не оставляйте еду рядом с пунктом.
 

О проблемах пишите на е-мэйл  abi@fudloop.ee или в группу в фейсбуке “Keskturu toidujagamiskapp”.

FudLoop обрабатывает полученные от пользователей личные данные в соответствии с правовыми актами, регулирующими защиту личных данных.

Photo by cottonbro from Pexels