Toidu raiskamine

Toidu raiskamine on globaalne probleem, mis on suuresti jäänud teiste murede varju. Kui näiteks energiatootmise keskkondlikku jalajälge saab vähendada konkreetsete sammudega – paneme püsti meretuuleparke või päikesepaneele – siis toiduraiskamise probleemi lahendamine eeldab ühiskonnas ka mõtteviisi muutust. 

Eestis visatakse aastas minema 84 000 tonni söömiskõlblikku toitu – ametlikult kutsutakse seda toidukaoks ehk raisatud toiduks. Tegemist on toiduga, mida inimesed saaksid veel süüa, aga erinevatel põhjustel jõuab see prügikasti. Enim läheb toitu raisku kodudes, kõige rohkem viskame prügikasti köögivilju ja valmistoitu.

Samas elab Sotsiaalministeeriumi andmetel Eestis hinnanguliselt 300 000 abivajajat, kes vajaksid toiduabi. Lisaks tekitab toiduraiskamine kasvuhoonegaaside heidet, panustades sellega kliimakriisi süvenemisesse ja põhjustab erinevate ressursside – maa, vesi, energia ja töö – raisku minemist.

FudLoopi eesmärk on vähendada toidukao hulka ringmajanduse põhimõttel, piloteerida toidujagamiskappide lahendust ja vähendades sellega kodudes, toitlustusasutustes ja poodides tekkivat toidukadu. Arvestades, et toidukao hulk on aastatega suurenenud ja eeldatavasti suureneb heaolu kasvamisega veelgi, on ülioluline leida lahendusi toidukao kasvu pidurdamiseks. Tulevikus soovime eri lahendustega päästa toitu ka koolidest, toiduainetööstusest ja põllumajandusest.