FudLoop toidujagamiskapi üldised kasutustingimused

FudLoop toidujagamiskapi kasutustingimused eesti keeles (PDF)

Правила использования шкафом для раздачи еды (toidujagamiskapp) FudLoop (PDF)

 

Toidujagamiskapist toidu võtmise ja annetamise tingimused

Üldised tingimused:

  • Kapi kasutamiseks luuakse sulle registreerumisel isiklik ligipääs kapi luku avamiseks. Ära jaga oma kontot kellegi teisega.
  • Toidujagamiskapp on kasutajatele avatud iga päev 9:00-23:59.
  • Toidujagamiskapi kasutamine maksab 5 € kuus (tasumine meilile saabuva makselingi kaudu).
  • Toidujagamiskapi juures võivad korda pidada FudLoopi vabatahtlikud. Vabatahtlikel on õigus teha kasutajatele erandeid, mis erinevad kasutustingimustest.
  • Hoia puhtust toidujagamiskapi sees ja ümbruses.
 

Toidu võtjale:

  • Toidujagamiskappi tohib ajavahemikus 20.00-23.59 kasutada ainult üks kord.
  • Toidujagamiskappi tohib kasutada päevas toidu võtmiseks ainult üks kord (kuni 5 asja võtmiseks). Kui avate kapi ja sealt asju ei võta, siis võite kapi päeva ajal avada piiramatult kuni asjade võtmiseni. 
  • Kontrolli üle, et toidu “kõlblik kuni” kuupäev ei ole möödunud.
  • Enne söömist hinda kapist võetud toidu söögikõlbulikkust (värv, lõhn, maitse).
 

Toidu annetajale:

  • Järgi toiduohutust. Ära pane kappi toitu, mille “kõlblik kuni” tähtaeg on möödas.
  • Toitu, mille “parim enne” kuupäev on möödas võib tuua ainult suletud originaalpakendis.
  • Valmistoit paiguta sobivasse nõusse ja lisa silt: millal valmistatud ja mida sisaldab.
  • Pane annetatav toit õigele kohale: jahedas säilitamist vajav toit külmkappi, mullased juurviljad kapi alumisele riiulile. Kapi kõrvale ei tohi toitu panna.
  • Kui tahad toitu annetada, aga ei taha registreeruda FudLoopi kasutajaks, siis palun kirjuta meile info@fudloop.ee või Facebookis.
 

Probleemidest anna teada abi@fudloop.ee.

FudLoop töötleb kasutaja poolt esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega.asjade

Правила использования шкафом для раздачи еды (toidujagamiskapp)
FudLoop

Общие условия:

  • Для использования шкафа для раздачи еды (toidujagamiskapp) при
    регистрации создается персональная учётная запись, позволяющая открывать
    замок. Не передавайте свои данные другим людям.
  • Шкаф раздачи еды (toidujagamiskapp) доступен к использованию с
    9.00 до 23.59.
  • Пользование  шкафом для раздачи еды (toidujagamiskapp) стоит 5 € в месяц (оплата по ссылке для оплаты, полученной в электронном письме).
  • У шкафа раздачи еды (toidujagamiskapp) за порядком могут следить
    волонтеры FudLoop. Волонтеры могут делать исключения для пользователей,
    отличающиеся от Правил использования.
  • Поддерживайте чистоту в шкафу для раздачи еды (toidujagamiskapp) и вокруг него.

 

Для берущих еду:

  • С 20:00 до 23:59 шкафом для раздачи еды (toidujagamiskapp) можно
    воспользоваться только один раз.
  • Из шкафа для раздачи еды (toidujagamiskapp) можно взять до
    5 продуктов (за одно использование).
  • Удостоверьтесь, что продукты не просрочены (маркировка Kõlblik kuni / Годен
    до).
  • Перед тем как употреблять взятую еду, удостоверьтесь, что она не испортилась (цвет, запах, вкус).

 

Для жертвующих еду:

  • Следите за пищевой безопасностью жертвуемых продуктов. Не кладите в шкаф
    продукты, срок годности “Kõlblik kuni / Годен до” которых уже прошел.
  • Продукты, у которых истек срок “Parim enne / Лучше употребить до”, можно приносить в шкаф для раздачи еды (toidujagamiskapp), НО только в оригинальной закрытой упаковке.
  • Если вы сами приготовили еду, то поместите ее в подходящую емкость и укажите, когда она была приготовлена и из чего сделана.
  • Правильно разместите в шкафу пожертвованную еду: продукты, что требуют холода – в холодильник, корнеплоды – на нижнюю полку. Не оставляйте еду рядом со шкафом для раздачи еды (toidujagamiskapp).
  • Если вы хотите пожертвовать еду, но не хотите регистрироваться в качестве пользователя, напишите нам на е-мэйл info@fudloop.ee или на Facebook.

 

О проблемах сообщайте на е-мэйл  abi@fudloop.ee.

FudLoop обрабатывает полученные от пользователей личные данные в
соответствии с правовыми актами, регулирующими защиту личных данных.

Photo by cottonbro from Pexels