FudLoop

FudLoop toidujagamiskapi üldised kasutustingimused

FudLoop toidujagamiskapi kasutustingimused eesti keeles (PDF)

Правила использования шкафом для раздачи еды (toidujagamiskapp) FudLoop (PDF)

 

Toidujagamiskapist toidu võtmise ja annetamise tingimused

Üldised tingimused:

 • Kapi kasutamiseks luuakse sulle registreerumisel isiklik uksekood kapi luku avamiseks. Ära jaga oma uksekoodi kellegi teisega.
 • Toidujagamiskapp on kasutajatele avatud iga päev 9:00-23:59.
 • Toidujagamiskapi kasutamine maksab 10 € kuus   (tasumine meilile saabuva makselingi kaudu).
 • Toidujagamiskapi juures võivad korda pidada FudLoopi vabatahtlikud. Vabatahtlikel on õigus teha kasutajatele erandeid, mis erinevad kasutustingimustest.
 • Hoia puhtust toidujagamiskapi sees ja ümbruses.
 

Toidu võtjale:

 • FudLoopi teenust toidu saamiseks tohib kasutada ainult üks kord päevas. Ilma toitu võtmata võib toidujagamiskappi avada piiramatu arvu kordi.
 • Kontrolli üle, et toidu “kõlblik kuni” kuupäev ei ole möödunud.
 • Enne söömist hinda kapist võetud toidu söögikõlbulikkust (välimus, lõhn, maitse).
 

Toidu annetajale:

 • Järgi toiduohutust. Ära pane kappi toitu, mille “kõlblik kuni” tähtaeg on möödas.
 • Toitu, mille “parim enne” kuupäev on möödas, võib tuua ainult suletud originaalpakendis.
 • Valmistoit paiguta sobivasse nõusse ja lisa silt: millal valmistatud ja mida sisaldab.
 • Pane annetatav toit õigele kohale: jahedas säilitamist vajav toit külmkappi, mullased juurviljad tavakapi alumisele riiulile. Kapi kõrvale ei tohi toitu panna.
 • Kui tahad toitu annetada, aga ei taha registreeruda FudLoopi kasutajaks, siis palun kirjuta meile info@fudloop.ee.
 

Probleemidest anna teada abi@fudloop.ee.

FudLoop töötleb kasutaja poolt esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega.

 

 

Правила использования шкафом для раздачи еды (toidujagamiskapp)
FudLoop

Общие условия:

 • Для использования шкафа для раздачи еды (toidujagamiskapp) при
  регистрации создается персональная учётная запись, позволяющая открывать
  замок. Не передавайте свои данные другим людям.
 • Шкаф раздачи еды (toidujagamiskapp) доступен к использованию с
  9.00 до 23.59.
 • Пользование  шкафом для раздачи еды (toidujagamiskapp) стоит 10 € в месяц (оплата по ссылке для оплаты, полученной в электронном письме).
 • У шкафа раздачи еды (toidujagamiskapp) за порядком могут следить
  волонтеры FudLoop. Волонтеры могут делать исключения для пользователей,
  отличающиеся от Правил использования.
 • Поддерживайте чистоту в шкафу для раздачи еды (toidujagamiskapp) и вокруг него.

Для берущих еду:

 • Сервисом для получения еды FudLoop можно использовать только один раз в день. Пока не будут взяты продукты шкаф раздачи еды можно открывать неограниченное количество раз.
 • Из шкафа для раздачи еды (toidujagamiskapp) можно взять до
  5 продуктов (за одно использование).
 • Удостоверьтесь, что продукты не просрочены (маркировка Kõlblik kuni / Годен
  до).
 • Перед тем как употреблять взятую еду, удостоверьтесь, что она не испортилась (цвет, запах, вкус).

Для жертвующих еду:

 • Следите за пищевой безопасностью жертвуемых продуктов. Не кладите в шкаф
  продукты, срок годности “Kõlblik kuni / Годен до” которых уже прошел.
 • Продукты, у которых истек срок “Parim enne / Лучше употребить до”, можно приносить в шкаф для раздачи еды (toidujagamiskapp), НО только в оригинальной закрытой упаковке.
 • Если вы сами приготовили еду, то поместите ее в подходящую емкость и укажите, когда она была приготовлена и из чего сделана.
 • Правильно разместите в шкафу пожертвованную еду: продукты, что требуют холода – в холодильник, корнеплоды – на нижнюю полку. Не оставляйте еду рядом со шкафом для раздачи еды (toidujagamiskapp).
 • Если вы хотите пожертвовать еду, но не хотите регистрироваться в качестве пользователя, напишите нам на е-мэйл info@fudloop.ee или на Facebook.

О проблемах сообщайте на е-мэйл  abi@fudloop.ee.

FudLoop обрабатывает полученные от пользователей личные данные в
соответствии с правовыми актами, регулирующими защиту личных данных.

Photo by cottonbro from Pexels